II GASSHUKU 2023. INOUE SENSEI

II GASSHUKU 2023 JKA UNIDA DE VENEZUELA

Sensei Mitsuo Inoue. 8vo Dan JKA. Presidente JKA Sudamericana