Seminario 2022 Inoue Sensei

GASSHUKU 2022 JKA UNIDA DE VENEZUELA

Sensei Mitsuo Inoue. 8vo Dan JKA. Presidente JKA Sudamericana