I GASSHUKU 2022. INOUE SENSEI

I GASSHUKU 2022 JKA UNIDA DE VENEZUELA

Sensei Mitsuo Inoue. 8vo Dan JKA. Presidente JKA Sudamericana